Trang chủ » Tìm kiếm

Tìm kiếm

Xe nâng hàng 3,5 tấn TCM FD35C năm 1999  từ Nhật Bản/VCM Group
Xe nâng hàng 8 tấn TCM FD80 năm 2006 từ Hàn Quốc/VCM Group

Hãng: TCM

Model: FD80

Năm: 2006

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng 2 tấn TCM FD20Z5 từ Nhật Bản /VCM Group
Xe nâng hàng 7 tấn TCM FD70-9-30K00xxx năm 2008 - từ Nhật Bản/VCM Group
Xe nâng hàng 18 tấn MITSUBISHI FD180 năm 2003 từ Nhật Bản/VCM Group
Xe nâng hàng 20 tấn TCM FD200-2 năm 2007 từ Nhật Bản/VCM Group
Xe nâng hàng TCM FD100-3H-8A005074 năm 2006 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD100-3H-8A005074

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng 8 tấn TCM FD80Z7 năm 1990 từ Hàn Quốc

Hãng: TCM

Model: FD80Z7

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD200Z5 năm 1993 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD200Z5

Năm: 1993

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 1c xe nâng hàng 5 tấn TCM FD50T2 2011 từ Nhật Bản

Hãng: TCM

Model:

Năm: 2011

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD40T9 2004 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD40T9

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe Nâng 20 tấn TCM FD200-3 từ Nhât Ban

Hãng: TCM

Model: FD200-3

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng 2 tấn TCM FD20T3 2008 từ Nhật Bản

Hãng: TCM

Model: FD20T3

Năm: 2008

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD40Z7 1997 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD40Z7

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng 2,5 tấn TCM FHD25Z 1990 từ Nhật Bản

Hãng: TCM

Model: FHD25Z

Năm: 1990

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 2 xe nâng hàng 4 tấn TCM-Mitsubishi từ Nhật

Hãng:

Model: FD40T9/FD40NT

Năm: 2007/2012

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD100-9 2007 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD100-9

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 1c TCM FD150S-3-8A405187 2007 từ Nhật

Hãng: TCM

Model:

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe Nâng 18 tấn TCM FD180Z từ Châu Âu

Hãng: TCM

Model:

Năm: 1989

Xuất xứ: Châu Âu

Xe nâng hàng TCM FVD150Z4 1984 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FVD150Z4

Năm: 1984

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD240Z-5 2005 từ Hàn

Hãng: TCM

Model: FD240Z-5

Năm: 2005

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 3 xe nâng hàng 2 tấn từ Nhật

Hãng: Toyota/TCM

Model:

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD70Z8 1999 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD70Z8

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 3c xe nâng hàng FD35Z7, FHD25T3, 21-FD40PVII-D4E từ Nhật Bản /VCM Group
Lô 3 Xe nâng hàng 4-4.5 tấn từ Nhật

Hãng: Toyota/TCM

Model: FD40T8/02-5FD45

Năm: 2000-2003-1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD200-2 2006 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD200-2

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FHD150ZS 1989 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FHD150ZS

Năm: 1989

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FVD200Z4 1985

Hãng: TCM

Model: FVD200Z4

Năm: 1985

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD200 2008 từ Hàn Quốc

Hãng: TCM

Model: FD200

Năm: 2008

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD200Z4 1989 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD200Z4

Năm: 1989

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD60-9 2006 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD60-9

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 4 Xe nâng hàng điện 2.5 tấn từ Nhật

Hãng:

Model: FB25-7/FBC25PN/FB25PN

Năm: 2005/2006/2010

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD70Z8 2008 từ Malaysia

Hãng: TCM

Model: FD70Z8

Năm: 2008

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng hàng TCM FD200-2 2007 từ Hàn

Hãng: TCM

Model: FD200-2

Năm: 2007

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng container rỗng TCM FC707 2002

Hãng: TCM

Model: FC707

Năm: 2002

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 2 XNH 4 tấn TCM FD40T8 2000-2003 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD40T8

Năm: 2000-2003

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 2 Xe nâng hàng 4-4.5 tấn từ Nhật

Hãng: Toyota/TCM

Model: FD40T8/02-5FD45

Năm: 2003/1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 2 xe nâng hàng 4 tấn từ Nhật

Hãng:

Model: FVD40Z2/FD40-2

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD80-9 2007 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD80-9

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FHD150ZS 1990 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FHD150ZS

Năm: 1990

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng đã qua sử dụng TCM FD200-2 năm 2007 từ Hàn Quốc /VCM Group

Hãng: Toyota/TCM

Model: FD200-2

Năm: 2007

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD70-9 2007 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD70-9

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD60-2 2010 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD60-2

Năm: 2010

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD115-3 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD115-3

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD80Z7 1997 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD80Z7

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FVD200Z4 từ Nhật bản

Hãng: TCM

Model: FVD200Z4

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 2 XNH 4 tấn TCM FD40Z6 1988-1989 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD40Z6

Năm: 1988-1989

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng 12 tấn TCM FHD120Z từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FHD120Z

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD60 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD60Z7

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 2 XNH TCM 3-4 tấn từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD30Z8/FD40Z7

Năm: 1989/1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD40T9 2004-2007 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD40T9

Năm: 2004/2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD115-3 2006 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD115-3

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD60-2 2011 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD60-2

Năm: 2011

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD135T-6 2001 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD135T-6

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD60-9 2007 từ Nhật

Hãng:

Model: FD60-9

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD60Z8 2001 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD60Z8

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD240Z5 2000 53600451 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD240Z5

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD150S-3 2006 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD150S-3

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD115 1993 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD115

Năm: 1993

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD160-2 2003 từ Hàn

Hãng: TCM

Model: FD160-2

Năm: 2003

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD250 2003 từ Hàn

Hãng: TCM

Model: FD250

Năm: 2003

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD150S-3 2007 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD150S-3

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD135Z 1997 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD135Z

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 2 XNH TCM FD40T9 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD40T9

Năm: 2004/2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD250-3 2006 từ Hàn

Hãng: TCM

Model: FD250-3

Năm: 2006

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD350 1977 từ Hàn

Hãng: TCM

Model: FD350

Năm:

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD240Z5 2003 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD240Z5

Năm: 2003

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD35T8 2000

Hãng: TCM

Model: FD35T8

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD200Z4-5 1986

Hãng: TCM

Model: FD200Z4-5

Năm: 1986

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD200Z4 1984

Hãng: TCM

Model: FD200Z4

Năm: 1984

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng TCM FB30 2008

Hãng: TCM

Model:

Năm: 2008

Xuất xứ: Bỉ

Xe nâng hàng TCM FD160H

Hãng: TCM

Model: FD160H

Năm: 2003

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng TCM FD200Z4-S 1993

Hãng: TCM

Model:

Năm: 1993

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 4 XNH 3.5T từ Nhật

Hãng: Toyota/TCM

Model:

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD100 2006 từ Nhật Bản

Hãng: TCM

Model: FD100

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

xe nâng hàng TCM FVD135Z4 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FVD135Z4

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

XNH TCM FD80-9 2006 từ Nhật

Hãng: TCM

Model:

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD160 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD160

Năm: 2002

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD240Z5 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD240Z5

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD35T3S 2008

Hãng: TCM

Model: FD35T3S

Năm: 2008

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FVD190Z

Hãng: TCM

Model: FVD190Z

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng TCM FD250 2000

Hãng: TCM

Model: FD250

Năm: 2000

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD70-9 năm 2005

Hãng: TCM

Model: FD70-9

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD150ZS 1989

Hãng: TCM

Model: FD150ZS

Năm: 1989

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Komatsu FD60-3

Hãng: KOMATSU

Model: FD60-3

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD45T9 2005

Hãng: TCM

Model: FD45T9

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD40Z6 1990

Hãng: TCM

Model: FD40Z6

Năm: 1990

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD70Z8 2001

Hãng: TCM

Model: FD70Z8

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD40T2

Hãng: TCM

Model: FD40T2

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD70-2 2013 kèm kẹp vuông từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD70-2

Năm: 2013

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FVD100Z4 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FVD100Z4

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng qua sử dụng TCM FD160S-4

Hãng: TCM

Model: FD160-S

Năm: 2008

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe gắp container TCM FD420 đã qua sử dụng

Hãng: TCM

Model: FD420

Năm: 2002

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng NISSAN WF05A70 1990

Hãng: NISSAN

Model: WF5A70

Năm: 1990

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD250 2008

Hãng: TCM

Model: FD250

Năm: 2008

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng đã qua sử dung TCM FD430 năm 2005

Hãng: TCM

Model: FD430

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng TCM FD70-9 2008

Hãng: TCM

Model: FD70-9

Năm: 2008

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng TCM FD45T8 2003

Hãng: TCM

Model: FD45T8

Năm: 2003

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng đã qua sử dụng TCM FHD135Z từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FHD135Z

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng TCM FD160S-3 2007

Hãng: TCM

Model: FD160S-3

Năm: 2007

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD150-2S 2002 từ Hàn

Hãng: TCM

Model: FD150-2S

Năm: 2002

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng đã qua sử dụng TCM FD150S-4  2010 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD150S-4

Năm: 2010

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng dã qua sử dụng TCM FD160S-3 2006 từ Hàn

Hãng: TCM

Model: FD160S-3

Năm: 2006

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng đã qua sử dụng TCM FD160S-3 2005 từ Hàn

Hãng: TCM

Model: FD160S-3

Năm: 2005

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FHD150ZS nhập khẩu từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FHD150ZS

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dung TCM FD80S từ Nhật Bản

Hãng: TCM

Model: FD80S

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 6 chiếc xe nâng hàng Toyota/TCM 1995-2002 nhập từ Nhật

Hãng: Toyota/TCM

Model:

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng đã qua sử dụng TCM FD200-2 năm 2007 từ Hàn Quốc

Hãng: TCM

Model: FD200-2

Năm: 2007

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng đã qua sử dụng TCM FD160S-3 năm 2007 từ Hàn Quốc

Hãng: TCM

Model: FD160S-3

Năm: 2007

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng đã qua sử dụng TCM FHD200Z năm 1992

Hãng: TCM

Model: FHD200Z

Năm: 1992

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng đã qua sử dụng TCM FD250Z5 2003 từ Hàn

Hãng: TCM

Model: FD250Z5

Năm: 2003

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD360 nhập trực tiếp từ Hàn Quốc

Hãng: TCM

Model: FD360

Năm: 1986

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD250-3 nhập khẩu từ Nhật Bản

Hãng: TCM

Model: FD250-3

Năm: 2008

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD240Z5 24 tấn 2002 từ Hàn Quốc

Hãng: TCM

Model: FD240Z5

Năm: 2002

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng cont TCM FD430 2003 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD430

Năm: 2003

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD50T9 2004 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD50T9

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng TCM FD70Z7 1993 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD70Z7

Năm: 1993

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng TCM FD60Z7 57804517 từ Nhật Bản

Hãng: TCM

Model: FD60Z7 57804517

Năm: 1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng TCM FHD200Z 1992

Hãng: TCM

Model: FHD200Z

Năm: 1992

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD25Z5 nhập từ Nhật Bản

Hãng: TCM

Model: FD25Z5

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD240Z5 1994 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD240Z5

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD160 1979 từ Hàn

Hãng: TCM

Model: FD160

Năm: 2000/ 2014

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng đã qua sử dụng TCM FD280Z 2001 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD280Z

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng cont TCM FD430 2003 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD430

Năm: 2003

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM 𝗙𝗗𝟴𝟬-𝟮 nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản

Hãng: TCM

Model: 𝗙𝗗𝟴𝟬-𝟮

Năm: 2013

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD80-2 2013 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD80-2

Năm: 2013

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng càng kẹp TCM FD70-2 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD70-2

Năm: 2012

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD80 từ Thái Lan

Hãng: TCM

Model: FD80

Năm: 1997

Xuất xứ: Thái Lan

Xe nâng hàng TCM FHD135Z nhập từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FHD135Z

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD35Z7

Hãng: TCM

Model: FD35Z7

Năm: 1997

Xuất xứ:

Xe nâng hàng TCM FVD35Z5

Hãng: TCM

Model: FVD35Z5

Năm: 1986

Xuất xứ:

Xe nâng hàng TCM FD35T3S

Hãng: TCM

Model: FD35T3S

Năm: 2008

Xuất xứ:

Xe nâng hàng TCM FD250Z5 nhập khẩu từ Hàn Quốc

Hãng: TCM

Model: FD250DZ5

Năm: 2003

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD100-9 nhập khẩu từ Hàn Quốc

Hãng: TCM

Model: FD100-9

Năm: 2005

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD280Z từ Nhật Bản

Hãng: TCM

Model: FD280Z

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD230Z từ Nhật Bản

Hãng: TCM

Model: FD230Z

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD150-2S từ Hàn Quốc

Hãng: TCM

Model: FD150

Năm: 2002

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD280Z từ Nhật Bản

Hãng: TCM

Model: FD280Z

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng container KOMATSU FD400 từ Thái Lan

Hãng: KOMATSU

Model: FD400

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng container có hàng TCM FD430 2003

Hãng: TCM

Model: FD430

Năm: 2003

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD250DZ5 nhập khẩu Nhật Bản

Hãng: TCM

Model: FD250DZ5

Năm: 2003

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng container TCM FHD180Z 1997

Hãng: TCM

Model: FHD180Z

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FVD135Z4 1986 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FVD135Z4

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng container TCM FHD230Z

Hãng: TCM

Model:

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FHD180Z

Hãng: TCM

Model: FHD180Z

Năm: 1997

Xuất xứ: Hàn Quốc

DOOSAN D100/1997

Hãng: DOOSAN

Model: D100

Năm: 1997

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD115-3 năm 2003
Xe nâng hàng 18 tấn TCM FHD180Z năm 1997

Hãng: TCM

Model: FHD180Z

Năm: 1997

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD160S-3 năm 2007

Hãng: TCM

Model: FD160S-3

Năm: 2007

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 7 xe nâng hàng từ Indonesia

Hãng: TCM

Model: FD25-FD30-FD70

Năm:

Xuất xứ:

Xe nâng hàng cũ TCM FHD120Z nâng 12 tấn

Hãng: TCM

Model: FHD120Z

Năm: 1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng đã qua sử dụng TCM FD50 1997 nhập khẩu KOREA

Hãng: TCM

Model: FD50

Năm: 1997

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng đã qua sử dụng TCM FD100-9

Hãng: TCM

Model: FD100-9

Năm: 2006

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Tcm cũ FD250Z5

Hãng: TCM

Model: FD250Z5

Năm: 2003

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng cũ TCM FD70-2

Hãng: TCM

Model: FD70-2

Năm: 2010

Xuất xứ: Hà Lan

Xe nâng hàng đã qua sử dụng TCM FD70 1996 từ Mỹ

Hãng: TCM

Model: FD70

Năm: 1996

Xuất xứ: Mỹ

Xe nâng hàng cũ TCM FHD180Z 1997

Hãng: TCM

Model: FHD180Z

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM cũ FHD120Z năm 1991

Hãng: TCM

Model: FHD120Z

Năm: 1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng cũ TCM FD240Z5 24 tấn

Hãng: TCM

Model: FD240Z5

Năm: 2002

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng đã qua sử dụng TCM FD40Z7

Hãng: TCM

Model: FD40Z7

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng 10 tấn TCM FHD100Z4

Hãng: TCM

Model: FD100Z8

Năm: 1984

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng 24 tấn TCM FD240 2006 từ Hàn

Hãng: TCM

Model: FD240

Năm: 2006

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng hàng TCM FD100-9 năm 2005

Hãng: TCM

Model: FD100-9

Năm: 2005

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD160S

Hãng: TCM

Model: FD160S

Năm: 2007

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD160Z

Hãng: TCM

Model: FD160Z

Năm: 1982

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FVD180Z-4

Hãng: TCM

Model: FVD180Z-4

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD70Z8

Hãng: TCM

Model: FD70Z8

Năm: 2004

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FHD200Z năm 1991

Hãng: TCM

Model: FHD200Z

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng 15 tấn Daewoo FD150

Hãng: Daewoo

Model:

Năm: 1996

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng 7 tấn đã qua sử dụng TCM FD70-2

Hãng: TCM

Model: FD70-2

Năm: 2008

Xuất xứ: Bulgari

Xe nâng hàng TCM FD200Z 1992 Hàn Quốc

Hãng: TCM

Model: FD200Z

Năm:

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng đã qua sử dụng TCM FD70Z7

Hãng: TCM

Model: FD70Z7

Năm: 1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FHD230Z

Hãng: TCM

Model: FHD230Z

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FHD200Z

Hãng: TCM

Model: FHD200Z

Năm: 1992

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD250 năm 2000

Hãng: TCM

Model: FD250

Năm: 2000

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD350

Hãng: TCM

Model: FD350

Năm: 2017

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD360

Hãng: TCM

Model: FD360

Năm: 1986

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD50

Hãng: TCM

Model: FD50

Năm: 1997

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FVD115Z4

Hãng: TCM

Model: FVD115Z4

Năm: 1987

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD250Z5 năm 1996/1997

Hãng: TCM

Model: FD250Z5

Năm: 1997

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng hàng TCM FD180Z4 năm 1991

Hãng: TCM

Model: FD180Z4

Năm: 1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD240Z5 nhập khẩu Nhật Bản

Hãng: TCM

Model: FD240Z5

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD120

Hãng: TCM

Model: FD120

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD60-9

Hãng: TCM

Model: FD60-9

Năm: 2008

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD-250

Hãng: TCM

Model: FD-250

Năm: 2008

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD150 trọng tải 15 tấn

Hãng: TCM

Model: FD150

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM 24 tấn

Hãng: TCM

Model: TCM24

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD180Z-4 năm 1991

Hãng: TCM

Model: FD180Z-4

Năm: 1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD100

Hãng: TCM

Model: FD100

Năm: 1985

Xuất xứ: Châu Âu

Xe nâng hàng hãng TCM FD160S-3 2007

Hãng: TCM

Model: FD160S-3

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng hãng TCM FD160S-3

Hãng: TCM

Model: FD160S-3

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng FD100Z8 hãng TCM 10 tấn

Hãng: TCM

Model: FD100Z8

Năm: 2006

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng hàng TCM FHD100Z

Hãng: TCM

Model: FHD100Z

Năm: 1997

Xuất xứ:

Xe nâng hàng TCM FD45Z7

Hãng: TCM

Model: FD45Z7

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FVD180Z4

Hãng: TCM

Model: FVD180Z4

Năm: 1990

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD160S-3

Hãng: TCM

Model: FD160S-3

Năm: 2007

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 3 xe nâng hàng 11 FD2 PVIHA-FD70Z7-FD20Z16

Hãng: Sumitomo-TCM

Model: 11 FD2 PVIHA-FD70Z7-FD20Z16

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD80Z8

Hãng: TCM

Model: FD80Z8

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD180Z

Hãng: TCM

Model: FD180Z

Năm: 1989

Xuất xứ: Hà Lan

Xe nâng hàng TCM FD250

Hãng: TCM

Model: FD250

Năm: 1994

Xuất xứ:

Xe nâng hàng Mitsubishi FD150

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD150

Năm: 1999

Xuất xứ: Anh

Xe nâng hàng TCM FD240Z5

Hãng: TCM

Model: FD240Z5

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD80Z7

Hãng: TCM

Model: FD80Z7

Năm:

Xuất xứ: Úc

Xe nâng hàng TCM FD100Z8 10 tấn

Hãng: TCM

Model: FD100Z8

Năm: 2007

Xuất xứ: Châu Âu

Xe nâng hàng TCM FD100Z8

Hãng: TCM

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Xe nâng hàng TCM FD200Z4-S

Hãng: TCM

Model: FD200Z4-S

Năm: 1986

Xuất xứ:

Xe nâng hàng TCM FD150

Hãng: TCM

Model: FD150

Năm: 2003

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD70

Hãng: TCM

Model: FD70

Năm: 1994

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD70 9

Hãng: TCM

Model: FD70

Năm: 2009

Xuất xứ: New Zealand

Xe nâng hàng TCM FD135

Hãng: TCM

Model: FD135

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FVD135Z4

Hãng: TCM

Model: FVD135Z4

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FVD100Z4

Hãng: TCM

Model: FVD100Z4

Năm:

Xuất xứ: Thái Lan

Xe nâng hàng TCM FHD15Z8

Hãng: TCM

Model: FHD15Z8

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD115 FHD120Z

Hãng: TCM

Model: FD115- FHD120Z

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD 70-9

Hãng: TCM

Model: FD70-9

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD70-9

Hãng: TCM

Model: FD70-9

Năm: 2009

Xuất xứ: New Zealand

Xe nâng hàng Samsung FX50

Hãng: SAMSUNG

Model: FX50

Năm: 1995

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Toyota 2FD135

Hãng: TOYOTA

Model: 2FD135

Năm: 1995

Xuất xứ: Thái Lan

Xe nâng hàng TCM FD50T9 2004

Hãng: TCM

Model: FD50T9

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD150 2001

Hãng: TCM

Model: FD150

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD200-2 2008

Hãng: TCM

Model: FD200-2

Năm: 2008

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Sumitomo 21FD40PVII

Hãng: Sumitomo

Model: 21FD40PVII

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD70HD

Hãng: KOMATSU

Model: FD70HD-7

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD180Z 1989

Hãng: TCM

Model: FD180Z

Năm: 1984

Xuất xứ: Hà Lan

Xe nâng hàng TCM FD70-9-30K00897

Hãng: TCM

Model: FD70-9-30K00897

Năm: 2008

Xuất xứ: Nhật Bản

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN MÁY XÂY DỰNG VIỆT NAM

VCM GROUP - MACHINFO.COM
 20/189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
TT giao dịch quốc tế: 20/189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
 Chi nhánh: Khu CC Manor II, 91 Nguyễn Hữu Cảnh,Q. Bình Thạnh,Tp HCM
 Japan Office:4-2-16,Shinomiya,Kadoma city,Osaka, Japan 571-0017
TỔNG KHO & TRUNG TÂM DỊCH VỤ : CẦU ĐÔNG TRÙ - ĐƯỜNG TRƯỜNG SA - ĐÔNG ANH - HÀ NỘI
 Điện thoại : 0903 476 661
 Email : xenang@vinacoma.com.vn
 Website : xenangvinacoma.com

Sản phẩm vinacoma