Trang chủ » Tìm kiếm

Tìm kiếm

Xe nâng hàng 8 tấn TCM FD80 năm 2006 từ Hàn Quốc/VCM Group

Hãng: TCM

Model: FD80

Năm: 2006

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng 6 tấn KOMATSU FD60-5 năm 1995 - từ Thái Lan/VCM Group
Xe nâng hàng 6 tấn KOMATSU FD60-5 năm 1995 từ Thái Lan/VCM Group
Xe nâng hàng KOMATSU FD60HD-7 năm 2000 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD60HD-7

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD100T-6 năm 1999 từ Nhật Bản/VCM Group

Hãng: KOMATSU

Model:

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD60H-3 từ Nhật Bản

Hãng: KOMATSU

Model: FD60H-3

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD40-2 từ Nhật Bản

Hãng: KOMATSU

Model: FD40-2

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD100-8 2008 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD100-8

Năm: 2008

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD70-10 2011 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD70-10

Năm: 2011

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD160ET-6 2001 từ Nhật Bản

Hãng: KOMATSU

Model: FD160ET-6

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng Komatsu FD70HD-7 năm 2002 từ Nhật Bản/VCM Group

Hãng: KOMATSU

Model:

Năm: 2002

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD160ET-6 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD160ET-6

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng 2 tấn TCM FD20T3 2008 từ Nhật Bản

Hãng: TCM

Model: FD20T3

Năm: 2008

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD60-10 2010 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD60-10

Năm: 2010

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Sumitomo FD50 2001

Hãng: Sumitomo

Model:

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD100 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD100

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD50-5 1991 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD50-5

Năm: 1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD100-9 2007 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD100-9

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD70HD-7 năm 2003 từ Nhật Bản/ VCM Group

Hãng: KOMATSU

Model: FD320

Năm: 2003

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FVD150Z4 1984 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FVD150Z4

Năm: 1984

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 4FD120-10105 2006 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model:

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng KOMATSU FD115-7-6551 2006 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD115-7-6551

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng DOOSAN D160S-5 2009 từ Hàn

Hãng: DOOSAN

Model: D160S-5

Năm: 2009

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD240Z-5 2005 từ Hàn

Hãng: TCM

Model: FD240Z-5

Năm: 2005

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Kalmar DC16-1200 2000 từ Hà Lan

Hãng: KALMAR

Model:

Năm: 2000

Xuất xứ: Hà Lan

Xe nâng hàng KOMATSU FD100-3 từ châu Á

Hãng: KOMATSU

Model: FD100-3

Năm:

Xuất xứ: Châu Á

Xe nâng hàng Komatsu FD80HD-6 năm 1996 từ Nhật Bản/VCM Group

Hãng: KOMATSU

Model: FD80HD-6

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD70HD-8 2007 từ Nhật Bản

Hãng: KOMATSU

Model: FD70HD-8

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD80-6 1994 từ Nhật Bản

Hãng: KOMATSU

Model: FD80-6

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD115-7 2004 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD115-7

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD150E-5

Hãng: KOMATSU

Model: FD150E-5

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 3 Xe nâng hàng Toyota từ 3-4.5 tấn từ Hà Lan

Hãng: TOYOTA

Model:

Năm: 2007

Xuất xứ: Hà Lan

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Komatsu FD200 1992 từ Hàn

Hãng: KOMATSU

Model: FD200

Năm: 1992

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Linde H80D 1100 2014 từ Đức

Hãng: LINDE

Model: H80D 1100

Năm: 2014

Xuất xứ: Đức

Lô 4 Xe nâng hàng điện 2.5 tấn từ Nhật

Hãng:

Model: FB25-7/FBC25PN/FB25PN

Năm: 2005/2006/2010

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD100N 2013 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD100N

Năm: 2013

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD60 2011 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD60

Năm: 2011

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Huyndai FD250 2012 từ Hàn Quốc

Hãng: Huyndai

Model: FD250

Năm: 2012

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 2 xe nâng hàng 4 tấn từ Nhật

Hãng:

Model: FVD40Z2/FD40-2

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 3 Xe nâng hàng Sumitomo 2.5-3 tấn từ Nhật

Hãng: Sumitomo

Model:

Năm: 2007-2010-2011

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD70H-6 1996 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD70H-6

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

XNH Mitsubishi FD60 1990 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD60

Năm: 1990

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Linde H80D-02/900 2014 từ Đức

Hãng: LINDE

Model: H80D-02/900

Năm: 2014

Xuất xứ: Đức

Xe nâng hàng Komatsu FD150-5 1995 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD150-5

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Doosan D150 1996

Hãng: DOOSAN

Model: D150

Năm: 1996

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Linde H80D-02 2014 từ North Macedonia

Hãng: LINDE

Model: H80D-02

Năm: 2014

Xuất xứ: North Macedonia

Xe nâng hàng Komatsu FH80-1 2016 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FH80-1

Năm: 2016

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD200 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD200

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng KOMATSU FD80HD-7 2001 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD80HD-7

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng KOMATSU FD80H-5 1992 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD80H-5

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Hyundai HDF70-7 2007 từ hàn

Hãng: Huyndai

Model: HDF70-7

Năm: 2007

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD80Z7 1997 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD80Z7

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD115T-6 2003 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD115T-6

Năm: 2003

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng 7 tấn Komatsu FD50HD-7 1994 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD50HD-7

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD60E-5 1991 từ Hàn

Hãng: KOMATSU

Model: FD60E-5

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Komatsu FD60 1990 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD60

Năm: 1990

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 4 XNH Komatsu FD25T 2,5 tấn từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD25T

Năm: 2011-2015

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota 7FDA50 2001 từ Nhật

Hãng: TOYOTA

Model: 7FDA50

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD40-5 1993 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD40-5

Năm: 1993

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD60-6 1995 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD60-6

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD135T-6 2001 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD135T-6

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD40-4 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD40-4

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD135T-6 2001 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD135T-6

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD150E-7 2006 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD150E-7

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng Komatsu FD280-2 1996 từ Hàn

Hãng: KOMATSU

Model: FD280-2

Năm: 1996

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng Kalmar DC150 1995 từ Korea

Hãng: KALMAR

Model: DC150

Năm: 1995

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD60Z8 2001 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD60Z8

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD200Z-6 2003 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD200Z-6

Năm: 2003

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD40T-8 2004 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD40T-8

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD50HD-7 1997 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD160-2

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD160ET-6 2003

Hãng: KOMATSU

Model: FD160ET-6

Năm: 2003

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD150E-5 1994 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD150E-5

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD80-10 2010 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD80-10

Năm: 2010

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Komatsu FD200-4 1992 từ Hàn

Hãng: KOMATSU

Model: FD200-4

Năm: 1992

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 2 XNH TCM FD40T9 từ Nhật

Hãng: TCM

Model: FD40T9

Năm: 2004/2007

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD160ET-6 2004

Hãng: KOMATSU

Model: FD160ET-6

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD80HD-6

Hãng: KOMATSU

Model: FD80HD-6

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD70HD-8 2006 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD70HD-8

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Doosan D150 2000 từ Hàn Quốc

Hãng:

Model: D150

Năm: 2000

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD350 1977 từ Hàn

Hãng: TCM

Model: FD350

Năm:

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Komatsu FD200Z-6 2005 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD200Z-6

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD40T-8 2006 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD80NT

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD50AT-10 2009

Hãng: KOMATSU

Model: FD50AT-10

Năm: 2009

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD400-2 1991 từ Hàn

Hãng: KOMATSU

Model: FD400-2

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Komatsu FD80HD-2008

Hãng: KOMATSU

Model: FD80HD

Năm: 2008

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD280-2 1996

Hãng: KOMATSU

Model: FD280-2

Năm: 1996

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Komatsu  FD160E-8 2016 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD160E-8

Năm: 2016

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD35T8 2000

Hãng: TCM

Model: FD35T8

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD160 2006

Hãng: KOMATSU

Model: FD160

Năm: 2006

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Komatsu FD160E-7 2005

Hãng: KOMATSU

Model: FD160E-7

Năm: 2005

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hang Komatsu FD160E-8 2016

Hãng: KOMATSU

Model: FD160E-8

Năm: 2016

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nang hang da qua su dung Komatsu FD70HD 2008

Hãng: KOMATSU

Model: FD70HD

Năm: 2008

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD100T 2004

Hãng: KOMATSU

Model: FD100T

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

XNH đã qua sử dụng Komatsu FD200-4 1984

Hãng: KOMATSU

Model: FD200-4

Năm: 1984

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Komatsu FD50-5 1995

Hãng: KOMATSU

Model:

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Toyota FDE230

Hãng: TOYOTA

Model:

Năm: 2003

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng Komatsu FD150E-5 1994

Hãng: KOMATSU

Model: FD150E-5

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 3 XNH Komatsu từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model:

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 4 XNH 3.5T từ Nhật

Hãng: Toyota/TCM

Model:

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 3 XNH 2.5-3.5T từ Nhật

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Daewoo D100 2001

Hãng: Daewoo

Model:

Năm: 2001

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Mitsubishi FD50 2001

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD50

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 3 XNH Sumitomo 2T từ Nhật

Hãng: Sumitomo

Model:

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng UNIC FD60-3 2014

Hãng: Unicarriers

Model: FD60-3

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD150-5 1991

Hãng: KOMATSU

Model: FD150-5

Năm: 1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD100 2006 từ Nhật Bản

Hãng: TCM

Model: FD100

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD100-5 1994 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD100-5

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD45T-1996

Hãng: KOMATSU

Model:

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD135-4 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model:

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD70HD-7 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD240Z5

Năm: 1998

Xuất xứ: Nhật Bản

xe nâng hàng Komatsu FD50-6 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD50-6

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD50HD-8 2008

Hãng: KOMATSU

Model: FD50HD-8

Năm: 2008

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Komatsu FD150E-7 2004

Hãng: KOMATSU

Model:

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD50AT-10 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD50AT-10

Năm: 2008

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD135-4

Hãng: KOMATSU

Model: FD135-4

Năm:

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng hàng Komatsu FD160ET-6 5895 2004

Hãng: KOMATSU

Model: FD160ET-6

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD200Z-6 2005

Hãng: KOMATSU

Model:

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 2 chiếc xe nâng 2T-6T từ Sing

Hãng:

Model: VF05H60U/FD25-10

Năm:

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Komatsu FD60-3

Hãng: KOMATSU

Model: FD60-3

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng KOMATSU FD60-3 1984

Hãng: KOMATSU

Model: FD60-3

Năm: 1984

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Komatsu FD150-3

Hãng: KOMATSU

Model: FD150-3

Năm:

Xuất xứ: Thái Lan

XE NÂNG HÀNG KOMATSU FD200-5 1996YR

Hãng: KOMATSU

Model: FD200-5

Năm: 1996

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng KOMATSU FD100-3

Hãng: KOMATSU

Model: FD100-3

Năm:

Xuất xứ: Thái Lan

Xe nâng hàng đã qua sử dụng KOMATSU FD70-5 1991

Hãng: KOMATSU

Model: FD70-5

Năm: 1991

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua dụng Komatsu FD80-3-C1118 1987 từ Thái

Hãng: KOMATSU

Model: FD80-3-C1118

Năm: 1987

Xuất xứ: Thái Lan

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Komatsu FD115-5 1993

Hãng: KOMATSU

Model: FD115-5

Năm: 1993

Xuất xứ: Thái Lan

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Komatsu FD100-5

Hãng: KOMATSU

Model: FD100-5

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Mitsubishi FD115 từ Nhật

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD115

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Komatsu FD50HD-7 / 40042 1997

Hãng: KOMATSU

Model: FD50HD-7 / 40042

Năm: 1997

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD100, 1990

Hãng: KOMATSU

Model: FD100

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

XE NÂNG HÀNG KOMATSU FD150EN-5 1996 TỪ HÀN

Hãng: KOMATSU

Model: FD150E-5

Năm: 1996

Xuất xứ:

Xe nâng hàng Komatsu FD45T-7 năm 2000 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD45T-7

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng KOMATSU FD60-5 nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản
Xe nâng hàng đã qua sử dụng Komatsu FD100T-6 từ Nhật Bản

Hãng: KOMATSU

Model: FD100T-6

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Komatsu FD115-5 nhập khẩu từ Nhật Bản

Hãng: KOMATSU

Model: FD115-5

Năm: 1992

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Komatsu FD50-3 từ Nhật Bản

Hãng: KOMATSU

Model: FD50-3

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng KOMATSU FD150E-5 năm 1989 từ Nhật Bản

Hãng: KOMATSU

Model: FD150E-5

Năm: 1989

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Komatsu FD60H-4 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD60H-4

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng KOMATSU FD200-4 năm 1992 từ Hàn Quốc

Hãng: KOMATSU

Model: FD200-4

Năm: 1992

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 2 chiếc xe nâng hàng Mitsubishi và Komatsu nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản

Hãng:

Model: FD35AT-F14E / FD35T-7

Năm: 2000/ 2014

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng KOMATSU FD50-10-135245 năm 2011 từ Nhật Bản/ VCM Group

Hãng: KOMATSU

Model: FD50-10-135245

Năm: 2011

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 3 chiếc xe nâng hàng Komatsu và Mitsubishi nập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD40/FH40-1/FD40C9

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FH40-1 138189 từ Nhật Bản

Hãng: KOMATSU

Model: FH40-1 138189

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu V100 năm 2006 từ Hàn Quốc

Hãng: KOMATSU

Model: V100

Năm: 2006

Xuất xứ: Hàn Quốc

XE NÂNG HÀNG KOMATSU FD70E-5 năm 1992 từ Singapore

Hãng: KOMATSU

Model: FD70E-5

Năm: 1992

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng hàng Komatsu FD50AT-8 năm 2007 từ Hàn Quốc

Hãng: KOMATSU

Model: FD50AT-8

Năm: 2007

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Komatsu FD150ET-6 năm 2002 từ Hàn Quốc

Hãng: KOMATSU

Model: FD150ET-6

Năm: 2002

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng KUMATSU FD50AT-7

Hãng: KOMATSU

Model: FD50AT-7

Năm: 1999

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng hàng Komatsu FD50AT-8 2007 từ Hàn

Hãng: KOMATSU

Model: FD50AT-8

Năm: 2007

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng đã qua sử dụng KOMATSU FD160ET-6 2003 từ Nhật Bản

Hãng: KOMATSU

Model: FD160ET-6

Năm: 2003

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng KOMATSU FD60H-3 302*** từ Nhật Bản

Hãng: KOMATSU

Model: FD60H-3

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD60-6 2008 từ Hàn

Hãng: KOMATSU

Model: FD60-6

Năm: 2008

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Komatsu FD50-6

Hãng: KOMATSU

Model: FD50-6

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng KOMATSU FD450T nhập từ Malaysia

Hãng: KOMATSU

Model: FD450T

Năm: 2008

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng hàng Komatsu FD135EN 1991 nhập khẩu trực tiếp từ Hàn

Hãng: KOMATSU

Model: FD135EN

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng KOMATSU FD40T-10 từ Nhật Bản

Hãng: KOMATSU

Model: FD40T-10

Năm: 2013

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Komatsu FD160E-7 2006

Hãng: KOMATSU

Model: FD160E-7

Năm: 2006

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng KOMATSU FD150-5 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD150-5

Năm: 1994

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng KOMATSU FD100-5 từ Nhật

Hãng: KOMATSU

Model: FD100-5

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

XE NÂNG HÀNG MITSUBISHI FD200 TỪ MALAYSIA

Hãng: MITSUBISHI

Model: FD200

Năm:

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng hàng KOMATSU FD200Z-6 từ Nhật Bản

Hãng: KOMATSU

Model: FD200Z-6

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD280-2 nhập khẩu từ Malaysia

Hãng: KOMATSU

Model: FD280-2

Năm: 2009

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng Komatsu FD150-5-2146 1995 từ Nhật Bản

Hãng: KOMATSU

Model: FD150-5-2146

Năm: 1995

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng KOMATSU FD400 nhập khẩu từ Trung Quốc

Hãng: KOMATSU

Model: FD400

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe gắp container Kalmar DRF450-60S5M từ HongKong

Hãng: KALMAR

Model: DRF450-60S5M

Năm: 2011

Xuất xứ: HONGKONG

Xe nâng container rỗng KOMATSU F5EC-1 từ Nhật Bản

Hãng: KOMATSU

Model: F5EC-1

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng container KOMATSU FD400 từ Thái Lan

Hãng: KOMATSU

Model: FD400

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD150/2008

Hãng: KOMATSU

Model: FD150

Năm: 2008

Xuất xứ: UAE

Xe nâng hàng Komatsu FD115-7 64**

Hãng: KOMATSU

Model: FD115-7

Năm: 2007

Xuất xứ: Nhật Bản-Mỹ

Xe nâng hàng Sumitomo 31FD80P9 nhập từ Nhật

Hãng: Sumitomo

Model: 31FD80P9

Năm: 2009

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng 18 tấn TCM FHD180Z năm 1997

Hãng: TCM

Model: FHD180Z

Năm: 1997

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Komatsu FD240-5 từ Malaysia

Hãng: KOMATSU

Model: FD240-5

Năm:

Xuất xứ: Malaysia

Xe nâng hàng KOMATSU FD200-4

Hãng: KOMATSU

Model: FD200-4

Năm:

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 7 xe nâng hàng từ Indonesia

Hãng: TCM

Model: FD25-FD30-FD70

Năm:

Xuất xứ:

Xe nâng hàng KOMATSU FD400 giá tốt

Hãng: KOMATSU

Model: FD400

Năm:

Xuất xứ: Trung Quốc

Xe nâng hàng đã qua sử dụng KOMATSU DF70 1993 từ Châu Mỹ

Hãng: KOMATSU

Model: DF70

Năm: 1993

Xuất xứ: Châu Mỹ

Xe nâng hàng cũ Komatsu FD115-5

Hãng: KOMATSU

Model: FD115-5

Năm: 1988

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng cũ Komatsu FD250Z-6

Hãng: KOMATSU

Model: FD250Z-6

Năm:

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng cũ TCM FD70-2

Hãng: TCM

Model: FD70-2

Năm: 2010

Xuất xứ: Hà Lan

Xe nâng hàng 10 tấn Komatsu FD100N-5

Hãng: KOMATSU

Model: FD100N-5

Năm:

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng đã qua sử dụng Komatsu FD80HD-7

Hãng: KOMATSU

Model: FD80HD-7

Năm: 2002

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD120T-6

Hãng: KOMATSU

Model: FD120T-6

Năm: 2003

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng KOMATSU FD280-2 năm 1986

Hãng: KOMATSU

Model: FD280-2

Năm: 1986

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu DS25T-14

Hãng: KOMATSU

Model: DS25T-14

Năm: 2001

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD400-2

Hãng: KOMATSU

Model: FD400-2

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD160Z

Hãng: TCM

Model: FD160Z

Năm: 1982

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng 10 tấn đã qua sử dụng Komatsu FD100

Hãng: KOMATSU

Model: FD100

Năm: 2003

Xuất xứ: UAE

Xe nâng hàng Komatsu FD200Z

Hãng: KOMATSU

Model: FD200Z

Năm: 2006

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng 8 tấn Unicarriers FD80-2

Hãng: Unicarriers

Model: FD80-2

Năm: 2016

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng hàng 15 tấn Daewoo FD150

Hãng: Daewoo

Model:

Năm: 1996

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng 15 tấn Komatsu FD150E-5

Hãng: KOMATSU

Model: FD150E-5

Năm: 1989

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD100 1991

Hãng: KOMATSU

Model: FD100

Năm: 1991

Xuất xứ: Hàn Quốc

Lô 3 chiếc xe nâng hàng Komatsu-Mitsubishi-Samsung

Hãng: Komatsu-Mitsubishi-Samsung

Model:

Năm: 2000

Xuất xứ: Hà Lan

Lô 4 chiếc xe nâng hàng Toyota và Komatsu

Hãng: Komatsu-Toyota

Model: 02-8FD20 8FD25 / 50-8FD25

Năm: 2008

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Container Komatsu F6ECS

Hãng: KOMATSU

Model: F6ECS

Năm: 2010

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô xe nâng hàng 2 tấn và 2,5 tấn Komatsu và Toyota
Lô 2 xe nâng hàng Komatsu Fd30-11 và FD20T-12

Hãng: KOMATSU

Model: Fd30-11 và FD20T-12

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD115-7

Hãng: KOMATSU

Model: Fd115-7

Năm: 2008

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng hàng Komatsu FD200Z-5

Hãng: KOMATSU

Model: FD200Z-5

Năm: 1996

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD150EN-5

Hãng: KOMATSU

Model: FD150EN-5

Năm: 1990

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Komatsu FD180-5 nhập khẩu Mỹ

Hãng: KOMATSU

Model:

Năm:

Xuất xứ: Mỹ

Xe nâng hàng Komatsu FD280-2

Hãng: KOMATSU

Model: FD280-2

Năm: 1986

Xuất xứ:

Xe nâng hàng KOMATSU FD430-2

Hãng: KOMATSU

Model: FD430

Năm:

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD240-5

Hãng: KOMATSU

Model: FD240-5

Năm: 1999

Xuất xứ: Nhật Bản

Lô 4 chiếc xe nâng hàng Komatsu-Toyota

Hãng: Komatsu-Toyota

Model:

Năm: 2004

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng TCM FD80Z8

Hãng: TCM

Model: FD80Z8

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD60

Hãng: KOMATSU

Model: FD60

Năm: 2009

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD230

Hãng: KOMATSU

Model: FD230

Năm: 2002

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng TCM FD70

Hãng: TCM

Model: FD70

Năm: 1994

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe nâng hàng Komatsu FD160-7

Hãng: KOMATSU

Model: FD160-7

Năm: 2007

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng hàng Komatsu FD180-5

Hãng: KOMATSU

Model: FD180-5

Năm: 1996

Xuất xứ: Mỹ

Xe nâng hàng Komatsu FD100-4

Hãng: KOMATSU

Model: FD100-4

Năm: 1996

Xuất xứ: Mỹ

Xe nâng hàng Komatsu FD80-6

Hãng: KOMATSU

Model: FD80-6

Năm: 1990

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD70HD-7

Hãng: KOMATSU

Model: FD70HD-7

Năm: 2002

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD30-11

Hãng: KOMATSU

Model: FD30-11

Năm: 1990

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng Komatsu FD100-4

Hãng: KOMATSU

Model: FD100-4

Năm: 2004

Xuất xứ: Mỹ

Xe nâng hàng Komatsu FD70HD

Hãng: KOMATSU

Model: FD70HD-7

Năm: 2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Xe nâng hàng KOMATSU FD50-7 2007

Hãng: KOMATSU

Model: FD50-7

Năm: 2007

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng hàng KOMATSU FD100-8

Hãng: KOMATSU

Model: FD100-8

Năm: 2009

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng hàng KOMATSU FD150-5

Hãng: KOMATSU

Model: FD150-5

Năm: 2001

Xuất xứ: Singapore

Xe nâng hàng TOYOTA 3FD50

Hãng: TOYOTA

Model: 3FD50

Năm: 1990

Xuất xứ: Nhật Bản

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN MÁY XÂY DỰNG VIỆT NAM

VCM GROUP - MACHINFO.COM
 20/189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
TT giao dịch quốc tế: 20/189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
 Chi nhánh: Khu CC Manor II, 91 Nguyễn Hữu Cảnh,Q. Bình Thạnh,Tp HCM
 Japan Office:4-2-16,Shinomiya,Kadoma city,Osaka, Japan 571-0017
TỔNG KHO & TRUNG TÂM DỊCH VỤ : CẦU ĐÔNG TRÙ - ĐƯỜNG TRƯỜNG SA - ĐÔNG ANH - HÀ NỘI
 Điện thoại : 0903 476 661
 Email : xenang@vinacoma.com.vn
 Website : xenangvinacoma.com

Sản phẩm vinacoma