Toyota FD320 JE40-100S8

Hãng: TOYOTA

Model:

Năm: 1995

Xuất xứ: Hàn Quốc

Thông tin khách hàng